Obiectivele generale ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş sunt:

- îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului, prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în zona de competenţă;
- apărarea avutului public şi privat, asigurarea protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor de produse cu caracter special;
- asigurarea capacităţii operaţionale de intervenţie a structurilor, prin antrenarea acestora într-un cadru tactic corespunzător situaţiei operative din zona de competenţă;
- realizarea schimbului de date intra şi interinstituţional, potrivit competenţelor, în vederea cunoaşterii permanente a evoluţiei situaţiei operative şi a riscurilor la adresa ordinii şi siguranţei  publice la nivel judeţean;
- asigură schimbul de date şi informaţii în cazul unor evenimente majore cu caracter transfrontalier (menţinerea ordinii publice, manifestări sportive), în conformitate cu prevederile Convenţiei Schengen şi ale Tratatului de la Prum privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi a migraţiei ilegale;
- realizarea complementarităţii între pregătirea efectivelor şi cerinţele de securitate şi intervenţie pentru toate genurile de misiuni ce revin Inspectoratului;
- asigurarea transparenţei în informarea corectă a opiniei publice cu privire la activitatea Inspectoratului şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu societatea civilă;
- asigurarea suportului necesar desfăşurării atribuţiilor specifice.